Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

XXVIII niedziela zwykła. 15.10.2023r.

 

  1. W obecną, 28. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym, przeżywamy 23. Dzień Papieski pod hasłem „Cywilizacja życia”. Zgodnie z zapowiedzią, w przedsionku kościoła, do okolicznościowych puszek są zbierane ofiary na rzecz wsparcia stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin z wiosek i małych miast.
  2. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych: dzisiaj na g.16.00, a w tygodniu na godz.17.00.
  3. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: jutro św. Jadwigi Śląskiej – głównej Patronki Śląska; we wtorek św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m; w środę św. Łukasza Ewang.; w piątek św. Jana Kantego, kapł.
  4. Dzisiaj, w III-cią niedzielę miesiąca, ofiary składane na tacę są przeznaczone na prace re-montowe przy naszym kościele. Obecnie zostało już zdemontowane rusztowanie z kolejnego etapu remontu elewacji tyłu kościoła i można przejść się, aby zobaczyć jak wygląda odnowiona dalsza część elewacji.
  5. W przyszłą, przedostatnią niedzielę października, przeżywać będziemy 97. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem: „Misje sercem Kościoła”, który też rozpocznie Tydzień Misyjny. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę oraz w tygodniu, będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.
  6. Już wkrótce będzie miesiąc listopad – czas szczególnej pamięci i modlitwy za naszych bliskich Zmarłych. Na bocznych ołtarzach są już wyłożone kartki Wypominkowe, które prosimy o czytelne wypisywać – najlepiej drukowanymi literami. Wzór ich wypełniania jest zamieszczony w gablotce ogłoszeń przy wyjściu z kościoła. Prosimy też o przekazywanie Wypominek do końca października, zaznaczając z jakiej ulicy czy miejscowości, aby póź-niej były wyczytywane podczas nabożeństw według ustalonego planu. Przekazywane przy tej okazji ofiary, będą przeznaczone na Msze św. za Zmarłych oraz na opał dla ogrzewania domu parafialnego, plebanii jak i świetlicy BARKA.
  7. Bardzo serdecznie prosimy chętnych chłopców z naszej Parafii, aby zechcieli należeć do Li-turgicznej Służby Ołtarza i zostali ministrantami. Zatem obecnych ministrantów jak i chętnych kandydatów, ks. Artur jako opiekun, serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w sobotę, 21.X., o g.11.00, w salce na plebanii.
  8. Z naszej Parafii jest organizowana 9-cio dniowa Pielgrzymka do Włoch od 19. do 27.01. 2024r. Szczegóły o planowanej Pielgrzymce są zamieszczone w gablotce ogłoszeń naszej Parafialnej Grupy CARITAS w przedsionku kościoła. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. Artura, który organizuje całe przedsięwzięcie.
  9. W obecnym numerze Gościa Niedzielnego szczególnie polecamy teksty nawiązujące do 45. rocznicy wyboru Jana Pawła II, oraz raport o stanie Kościoła w Polsce.
  10. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie odbywają się bardzo ważne wybory do Sejmu i Senatu oraz refe-rendum. Chciejmy zatem wypełnić swój obywatelski obowiązek, aby w trosce o bezpieczną i szczęśliwą przyszłość naszej Polski, odpowiedzialnie i zgodnie ze swoim chrześcijańskim sumieniem – zagłosować.