Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST:

ŚRODA godz. 16.00 – 17.15    (okres zimowy: 15.00 – 16.15)

SOBOTA godz. 9.00 – 10.30

 

W sprawach pogrzebowych – domofon bądź telefon – 74 866 97 07

 

W innych sprawach: do chorego; umówienie zwiedzania kościoła – prosimy kontakt telefoniczny.

 

ZAMAWIANIE INTENCJI MSZALNYCH:

Intencje Mszalne można zamawiać w ramach pracy Kancelarii Parafialnej

lub w zakrystii Kościoła po Mszy Św.

 

DUSZPASTERZE

ks. Zbigniew Wichrowicz – proboszcz parafii

ks. Artur Tomczak- wikariusz

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności związanych z Sakramentem Małżeństwa

  • Dowody osobiste narzeczonych
  • Certyfikat z USC potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) – należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca, gdzie będzie zawierany sakrament małżeństwa i pobrać ów dokument
  • Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich – Nauki przedmałżeńskie narzeczeni pobierają w miejscu i czasie dla siebie dogodnym. Nie jest ważne, gdzie i kiedy takie nauki będą pobrane – ważny jest sam dokument potwierdzający odbycie takich nauk.
  • Metryka chrztu (ważna 3 miesiące od daty wystawienia do daty ślubu) z parafii chrztu narzeczonych
  •  Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma takowej informacji na metryce chrztu)
  • Dane osobowe świadków ślubu – dobrze  byłoby, gdyby były to osoby wierzące, mogące przystąpić do Komunii Św.

    W związku z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa (przeprowadzenie rozmów kanonicznych, wygłoszenie zapowiedzi), konieczne jest rozpoczęcie formalności związanych ze ślubem nie później niż na dwa – trzy miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

Pogrzeb katolicki

Właściwym kapłanem do którego należy zwrócić się o pogrzeb katolicki jest ksiądz z parafii, w której zamieszkiwała w ostatnim czasie przed śmiercią osoba zmarła. Przypominamy, że według Kodeksu Prawa Kanonicznego parafianinem jest się tej parafii, w której mieszka się dłużej niż 3 miesiące. Nie jest istotny adres zameldowania

Formalności związane z pogrzebem są załatwiane w kancelarii parafialnej poprzez najbliższą rodzinę zmarłego. Podstawowym dokumentem koniecznym do załatwienia formalności jest akt zgonu, z którego dane są spisywane do księgi zmarłych danej parafii i karta zgonu, która pozostaje w dokumentacji cmentarza Karta zgonu potrzebna jest tylko wtedy, gdy pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Łężycach.

Rodzina ma prawo wyboru cmentarza, na którym ma być pochowana osoba zmarła.

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Chrzest upoważnia nas do korzystania z tego wszystkiego, co wysłużył dla nas na Krzyżu Jezus Chrystus.

Żaden rodzic chrześcijański nie ma prawa pozbawiać dziecka, zaraz po jego narodzeniu bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym poprzez sakrament odrodzenia w chrzcie świętym (por. KKK 1250).

Właściwym miejscem Chrztu świętego jest kościół parafialny miejsca zamieszkania powyżej trzech miesięcy (nie zameldowania) rodziców dziecka.

W przypadku chrztu dziecka, „gwarancją” chrześcijańskiej wiary i wychowania stają się rodzice i rodzice chrzestni. Dlatego podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do chrztu jest postawa chrześcijańskiego życia rodziców i chrzestnych dziecka.

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00. Konferencja przygotowująca dla rodziców i rodziców chrzestnych ma miejsce w kancelarii parafialnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem Proboszczem.

W celu dokonania formalności związanych z chrztem, rodzice są zobowiązani dostarczyć do kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka, oraz zaświadczenia od rodziców chrzestnych, świadczące, że mogą być chrzestnymi

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego rodzicem chrzestnym może zostać osoba wierząca, praktykująca, odpowiedzialna, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania i nie żyje w stałej okoliczności grzechu (np. konkubinat czy wyłącznie ślub cywilny).