Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

Zrzucenie św. Jana Nepomucena do Wełtawy - Grupa figuralna z pierwszej połowy XVIII wieku

Grupa figuralna przedstawiająca scenę męczeńską św. Jana Nepomucena została wykonana jako dopełnienie wyposażenie Kościoła Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju w pierwszej połowie XVIII wieku przez Michała Kösslera. 

   Scena przedstawia moment strącenia Jana Nepomucena do rzeki Wełtawy w Pradze. Wśród figur na pierwszym planie jest św. Jan Nepomucen strącany na rozkaz Króla Wacława (postać w koronie po prawej) przez rozwścieczonych ludzi. Nepomucen ma nad głową koronę z 5 gwiazd.
   W tle widzimy aniołów trzymających palmę (symbol męczeństwa) i klucz (symbol tajemnicy spowiedzi). Jan Nepomucen ubrany w strój kanonika zsuwa się z krawędzi mostu do wzburzonych odmętów Wełtawy.
Nad czapą całego monumentu widzimy zespół figuralny Trójcy Świętej, spoglądającej z góry na całą scenę.
   Warto zaznaczyć, że polichromie rzeźb są wtórne, wykonali je w latach 1853-56 malarze Hank i Fuchs.

Dlaczego doszło do zamordowania ks. kanonika Jana Nepomucena?

   Jan urodził się w miejscowości Pomuk lub Nepomuk ok. 21 marca 1350 r. jako syn Velfi, miejscowego urzędnika. Z roku 1370 pochodzi wiadomość o Janie jako kleryku i jednocześnie notariuszu w kurii arcybiskupiej w Pradze.
   Dziesięć lat później Jan został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo św. Galla (zwane parafią pw. św. Gawła). Arcybiskup Pragi Jan Jenstejna wysłał księdza Jana w roku 1381 na studia w Pradze, następnie w Padwie i Bolonii. Po sześciu latach ksiądz Jan jako doktor prawa wrócił do Pragi i został mianowany przez tegoż arcybiskupa Jana wikariuszem generalnym i kanonikiem w praskiej katedrze pw. św. Wita.

  

  W tym czasie w Czechach panował król Wacław IV Luksemburczyk, znany z niemoralnego postępowania i wielkiej niechęci do Stolicy Apostolskiej. W osobie króla ksiądz Jan Hus znajdzie swojego potężnego protektora. Król Wacław okazywał wielką niechęć, nawet nienawiść wobec gorliwego arcybiskupa Jana. Chcąc umniejszyć władzę arcybiskupa król postanowił z części archidiecezji praskiej utworzyć nowe biskupstwo i swojego kandydata na tę diecezję umieścić w klasztorze benedyktyńskim w Kladruby. Jednakże do tego nie doszło, gdyż zakonnicy, dowiedziawszy się o zamiarze króla, szybko wybrali w miejsce zmarłego opata Rocka nowego opata, Odilona.
   Wikariusz generalny, ksiądz Jan, stanął w obronie swojego arcybiskupa. Ksiądz kanonik Jan rzucił też klątwę na wicekanclerza królewskiego, ponieważ ten wypowiadał publicznie bluźnierstwa i wyszydzał wiarę katolicką. Król Wacław początkowo w przypływie gniewu chciał aresztować arcybiskupa Jana i całą kapitułę. Odstąpił jednakże od tego zamiaru i podstępnie zaproponował arcybiskupowi zgodę i pokój. W tym też celu monarcha zaprosił na swój dwór arcybiskupa i kapitułę. Gdy ci przybyli, kazał aresztować księdza Jana, prałata Mikołaja Pruchnika i prałata Wacława Knoblocha. Pod wieczór król kazał wypuścić prałata Knoblocha, natomiast księży Jana i Mikołaja poddał torturom. Księdza Mikołaja wypuszczono, nakazując mu złożyć przysięgę, że nikomu nie powie o tym, co go spotkało.
   Król Wacław nie mogąc zemścić się na arcybiskupie, całą swoją nienawiść skierował na osobę Jana Nepomucena. Sam był świadkiem okrutnych tortur zadawanych wikariuszowi generalnemu. Po licznych torturach, ledwie żywego męczennika, wrzucono 20 marca 1393 roku do rzeki Wełtawy. Ciało męczennika odnaleziono 17 kwietnia 1393 roku.

  

   50 lat później historyk austriacki Tomasz Ebendorfer podał wiadomość, że Jan Nepomucen zginął w obronie tajemnicy spowiedzi, jako spowiednik królowej Joanny. Król Wacław nakłaniał bezskutecznie księdza Jana, zmuszając go do wyjawienia grzechów królowej.
Po śmierci króla Wacława IV (1419) kult Jana Nepomucena rozszerzał się coraz bardziej. Kult Jana Nepomucena, jako błogosławionego, zatwierdził w roku 1721 papież Innocenty XIII.
   Święty Jan Nepomucen jest patronem Czech, księży, żeglarzy, flisaków, budowniczych mostów i młynarzy. Wzywano go podczas powodzi i widziano w nim opiekuna mostów. Na jego wstawiennictwo zawsze liczyli ludzie niesłusznie posądzani, oczerniani, obmawiani. Święty Jan Nepomucen może też przychodzić z pomocą spowiednikom i spowiadającym się.
   Jego znakami rozpoznawczymi (atrybutami) są krucyfiks, gałązka palmowa (symbol męczeństwa i zwycięstwa) i aureola z 5 lub 6 gwiazd. Te gwiazdy oznaczają: tacui (milczałem) lub tacuit milczał. Niekiedy św. Jan Nepomucen trzyma zamkniętą kłódkę, zapieczętowaną kopertę lub palec na ustach, co symbolizuje zachowanie tajemnicy spowiedzi, za którą męczennik oddał życie.

(za: opoka.org)

Monument św. Jana Nepomucena na starych zdjęciach