Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

Ołtarz główny w Kościele Apostołów Piotra i Pawła w Dusznikach Zdrój

Ołtarz barokowy składa się z 4 części

Patrząc od góry Ołtarz możemy podzielić na 4. części:

1. Bóg Ojciec

2. Pożegnanie Apostołów

3. Nastawa Ołtarza

4. Mensa Ołtarza, Ołtarz

1. Bóg Ojciec.

 

 

Widzimy rzeźbę Boga Ocja w otoczeniu aniołów wskazującego na umieszczoną poniżej postać Maryi w glorii

2. Pożegnanie Apostołów.

Kolumnada z bogatą marmuryzacją, której zwieńczeniem jest gołębica – symbol Ducha Świętego. Wewnątrz kolumnady umieszczony jest obraz Petera Brandla „Pożegnanie św. Piotra i św. Pawła” (ok 1730), przedstawiający scenę, gdzie Apostołowie trwają w ostatnim uścisku.
U podstaw kolumn Michał Kossler umieścił rzeźby przedstawiające postaci Apostołów Piotra (po lewej) i Pawła (po prawej) wraz z atrybutami (klucze i miecz)

IMG_4748

3. Nastawa Ołatrzowa.

   Trzecia część (patrząc od góry) to przebogata w barokowe zdobienia nastawa ołtarzowa z sześcioma marmuryzowanymi kolumnami i dwoma po bokach ustawionymi aniołami. Aniołowie trzymają na rękach rybę oraz Ewangelię, które symbolizują Jezusa Chrystusa karmiącego Lud Nowego Przymierza nowym prawem – Prawem Miłości, które jest zawarte w Ewangelii.
   

  W centrum nastawy ołtarzowej poniżej znajduje się Tabernakulum z bogato rzeźbionymi drzwiami (symbole winogrona, kielich i Jezus na krzyżu, którego krew spływa do kielicha) oraz powyżej nisza, służąca do wystawiania Najświętszego Sakramentu. Zwieńczeniem tej części Ołtarza Głównego są spersonifikowane przez Michała Kösslera Cnoty Teologalne – Wiara, Nadzieja i Miłość. Od lewej strony: postać przedstawiająca Wiarę trzyma w ręku krzyż. Atrybutem Nadziei jest kotwica a matka tuląca dziecko jest obrazem miłości.

4. Mensa ołtarza głównego.

Najniżej usytuowana jest mensa ołtarza głównego i sam ołtarz (przedsoborowy), konsekrowany w połowie XVIII wieku, z umieszczoną od frontu płaskorzeźbą przedstawiającą apokaliptyczną wizję Baranka Paschalnego w otoczeniu dwóch aniołów, spoczywającego na Księdze Życia, zapieczętowanej na 7 pieczęci (wizja św. Jana Apostoła). Aniołowie trzymają w rękach: kadzielnicę (symbol wiecznej chwały Baranka) oraz snop pszenicy, oddzielony od plew (por.: Mt 13, 30).

Galeria zdjęć