Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

II niedziela Wielkiego Postu. 28.02.2021r.

  1. W obecną, II-gą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół w całej Polsce przeżywa Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”. Ofiary składane do puszek w przedsionku Kościoła, będą przeznaczone na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes” – na wsparcie posługi ewangelizacyjnej, charytatywnej, medycznej i edukacyjnej w Ameryce Łacińskiej i Azji.
  2. Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi Krzyżowej w piątki na g.16.00 – dla dzieci, młodzieży i osób, które nie mogą być później. Droga Krzyżowa dla starszych zaraz po Mszy św. o g.17.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu z kazaniem pasyjnym z ambony wieloryba o g.16.00. Ofiary składane podczas tych nabożeństw są przeznaczone jako jałmużna postna i na kwiaty do Bożego Grobu.
  3. W środę przed Mszą św. Różaniec i Nowenna do M.B.N.P.; w czwartek święto Św. Kazimierza, Królewicza; w piątek, 5.III., I-szy piątek miesiąca. Odwiedziny Chorych od g.9.00 tylko po uprzednim zgłoszeniu na Parafię.
  4. W przyszłą I-szą niedzielę miesiąca, przed każdą Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu, a zaraz po Mszy św. o g.12.00 – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Bardzo dziękujemy za zapisywanie się do poszczególnych Kół Różańcowych, ale są jeszcze wolne miejsca, i prosimy o dołączanie.
  5. Tydzień temu, w III-cią niedzielę miesiąca, ofiary składane na tacę zostały przeznaczone na realizację dalszych prac remontowych przy naszym kościele. Z tacy wpłynęło: 2.824 zł; z ofiar w kopertach, w zakrystii i konta bankowego: 1.280 zł. W sumie: 4.104 zł. Bardzo dziękujemy za okazywaną pomoc, bez której nie można by było planować dalszych zadań. Prace związane z remontem wieży i elewacji kościoła bez pomocy z zewnątrz byłyby niemożliwe. Po złożeniu kolejnego wniosku, przy-znano nam na ten rok kolejną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy w kwocie: 260 tysięcy zł. Fundusz ten pozwoli nam na dokończenie remontu całej wieży oraz na część ściany, elewacji kościoła od strony zachodniej, od strony Rynku. Bardzo liczymy też na pomoc z Urzędu naszego miasta, od pana Burmistrza i Radnych, na dokończenie całego obejście wokół kościoła, aby już można było organizować okolicznościowe procesje. Obecnie jest przygotowywany przez architekta projekt na zagospodarowanie całej skarpy od strony plebanii: muru oporowego, schodów w skarpie, całego podwórza z planem odprowadzenia wody deszczowej, nasadzenia nowych drzew.
  6. Podczas spotkania w Kurii z ks. biskupem Adamem Bałabuchem, został ustalony termin bierzmowania dla młodzieży w naszej Parafii na 08. czerwca, we wtorek o g.17.00.
  7. W przyszłą, I-szą sobotę miesiąca, zaraz po Mszy św. – ok. 17.35, w Świetlicy Parafialnej „Barka”, będą udzielane bezpłatnie porady przez Radcę prawnego w za-kresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego – w tym informacje w kwestiach rodzinnych, spadkowych, interpretacji pism sądowych.
  8. Polecamy naszą gazetę katolicką, Gościa Niedzielnego, a w obecnym wydaniu cieka- we artykuły: Rekolekcje wielkopostne – kolejny odcinek: Pan Jezus spotka Matkę; Anioły z wysypiska; Felieton Franciszka Kucharczaka: Widoki na życie.