Rzymskokatolicka Parafia
św. App Piotra i Pawła
Duszniki Zdrój

II Niedziela Adwentu. 10.12.2023r.

 

  1. W obecną, II-gą niedzielę Adwentu przeżywamy 24. Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Naszą troskę chcemy wyrazić nie tylko przez dar modlitwy, ale również przez dar pomocy materialnej. Dlatego w przedsionku kościoła prosimy o przekazywanie ofiar do puszek dla wsparcia Katolików na Wschodzie.
  2. Dzisiaj o g.14.00 na ul. Mickiewicza, podczas Jarmarku bożonarodzeniowego, odbędzie się Wigilia dla Duszniczan. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
  3. W tym tygodniu wspominamy: w środę św. Łucji dz i męcz.; w czwartek św. Jana od Krzyża.
  4. Zapraszamy do udziału w roratach na g.17.00 od poniedziałku do piątku. Prosimy też o korzy-stanie z sakramentu pokuty – spowiedzi adwentowej, aby właściwie i godnie przeżyć święta Bożego Narodzenia. Okazja do spowiedzi św. adwentowej jest zawsze przed każdą Mszą św.
  5. Dzisiaj po Mszy św. w przedsionku kościoła są do nabycia opłatki na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia. W tygodniu można je nabywać w zakrystii. Są też nasze, parafialne kalendarze na nowy rok z których dochód będzie przeznaczony na środki dla utrzymania czystości w kościele. Są również świece CARITAS jako wigilijna pomoc dzieciom, które później będzie można zapalić na grobach najbliższych, aby w ten sposób pamiętać o Nich i polecać w swojej modlitwie. Jest jeszcze sianko na stół wigilijny, czy też pod choinkę. W tygodniu te rzeczy można nabywać w zakrystii kościoła, czy też na plebanii podczas urzędowania Kancelarii.
  6. W związku z ogrzewaniem kościoła, prosimy o pomoc w opłatach za prąd. Ofiary składane na tacę w II-gie niedziele miesiąca w sezonie grzewczym, a więc dzisiaj, będą przeznaczone na fundusz ogrzewania kościoła, natomiast w III-cie niedziele miesiąca, na prace remontowe przy naszym kościele.
  7. Parafialna Grupa CARITAS organizuje akcję pomocy na święta Bożego Narodzenia osobom starszym, samotnym, potrzebującym wsparcia. W zakrystii są karteczki z imionami osób, którym będzie można przekazać świąteczną paczkę. Zatem prosimy o odbiór tych karteczek w zakrystii. Przygotowane paczki prosimy o przekazywanie do czwartku, 21.XII. do zakrystii czy plebanię.
  8. Zgodnie z tradycyjną praktyką duszpasterską, po Świętach Bożego Narodzenia będzie miała miejsce na terenie naszej Parafii wizyta duszpasterska – Kolęda, która rozpocznie się zaraz po Nowym Roku. Kolęda będzie w domach tylko u tych osób czy rodzin, które oficjalnie przekażą swoje pisemne zaproszenie. Druki, karteczki zaproszeń na Kolędę są wyłożone na bocznych ołtarzach. Zatem prosimy, aby wziąć dla siebie, swoich rodzin, czy też chętnych sąsiadów lub znajomych. Po wypełnieniu zaproszenia na Kolędę, prosimy – nawet bez koperty, o ich przeka-zywanie podczas Mszy św. na tacę, czy osobiście do zakrystii do Świąt Bożego Narodzenia. Kolędę można też zgłosić telefonicznie.
  9. Polecamy naszą prasę – Gościa Niedzielnego, a w obecnym wydaniu artykuły: Zwiastuj! ; Dziecko jest darem; Przystanek nadziei.
  10. Dusznicki Zakład Komunalny zwrócił się z prośbą, aby przekazać bardzo ważną informację. Otóż w związku z koniecznością wykonania prac wodociągowych na Pl.Warszawy12.XII., tj. we wtorek od g.8.00 do czasu zakończenia prac, nastąpi przerwa w dostawie wody dla następujących ulic: Pl. Warszawy, Zdrojowa, Orzechowa, Rynek, Mickiewicza, Wybickiego, Stroma, Miejska Górka, Krasińskiego, Słoneczna, Słowackiego, Dworcowa, Kolejowa, Sudecka, Krótka, Kłodzka, Boh. Getta, Zamkowa, Stawowa, Willowa, Orlicka, Krakowska, Sportowa, Sprzymierzonych nr 2 i nr 2a. Natomiast w czwartek,14.XII. od g.8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Mickiewicza i Zamkowej. Za te utrudnienia Zakład Komunalny serdecznie przeprasza.